Turković o revizorskom izvještaju: Sredstva su trošena namjenski i u skladu sa zakonom

Ministrica vanjskih poslova BiH bisera Turković oglasila se povodom izvještaja Ureda za reviziju BiH rekavši da je on potvrdio da su sva sredstva utrošena namjenski i u skladu sa zakonom.

Turković je rekla da u tački 1 izvještaja stoji da “financijska izvješća Ministarstva prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim aspektima, financijsko stanje imovine, obveza i izvora sredstava na 31.12.2021. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na navedeni datum, sukladno prihvaćenom okviru financijskog izvješćivanja.”

U Tački 2 izvještaja se jasno navodi ”Prema našem mišljenju, aktivnosti, financijske transakcije i informacije Ministarstva za 2021. godinu sukladne su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definirani kao kriteriji za danu reviziju.”

“Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu, a što jasno potvrđuje i revizorski izvještaj, ostvarilo značajne uštede, u odnosu na ranije godine, na stavkama službenih putovanja te posebno na stavci reprezentacije, gdje je potrošeno znatno manje novca u odnosu na plan i ranije godine. (najniža potrošnja od 2013.g) Sve transakcije obavljene su transparentno, namjenski, opravdano i u skladu sa zakonom”, kazala je Turković.

Dodala je da nigdje u revizorskom izvještaju ne stoji formulacija prekoračenje limita po biznis kartici.

“Limit od 20.000 KM koji se pominje u izvještaju, a u skladu sa Odlukom iz 2007. jeste mjesečni limit po biznis kartici što je odobreno od strane Ministarstva finansija. Ukupan godišnji limit je 240.000 KM, a ukupno je prošle godine putem biznis kartice koju koriste ministar, zamjenik i sekretar, potrošeno 43.094 KM, što je niže od 20 posto od predviđenih sredstava za potrošnju”, navodi.

Istakla je da su troškovi reprezentacije u sjedištu Ministarstva u prošloj godini iznosili 80.979 KM (mnogobrojne delegacije), a u svim ambasadama i konzulatima Bosne I Hercegovine, sa stotinama uposlenih širom svijeta, potrošeno je 319.802 KM.

“Prema odluci Vijeća ministara BiH od iznosa predviđenog za reprezentaciju ostvarena je ušteda od skoro 20 posto. Izuzimajući 2020. godinu, ovo je najmanja potrošnja na ovoj stavci u posljednjih 13 godina”, naglasila je Turković.

Turković je naglasila da tokom njenog mandata nije kupljeno ni jedno novo vozilo za Ministrarstvo vanjskih poslova, ambasade ili konzulate.

“U isto vrijeme, ostvareni su značajni rezultati na međunarodnoj sceni, održani brojni bilateralni i multilateralni sastanci širom svijeta”, zaključuje Turković.

0Shares

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.