Aktivnosti u okviru akcije “Meta” poduzimaju se u saradnji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva ZDK, te se postupa po naredbama općinskih sudova u Zenici i Visokom, a današnje aktivnosti se provode u saradnji sa policijskim timovima Federalne uprave policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Tokom pretresa osam osoba je uhapšeno i stavljeno pod kontrolu, dok se za dvije osobe intenzivno traga i radi na njihovom lociranju.

– Više detalja o rezultatima akcije moći ćemo potvrditi tokom dana, po okončanju naznačenih aktivnosti – saopćio je MUP ZDK.