Iz Fonda solidarnosti plaćeno liječenje u inostranstvu za 82 djece iz Srpske

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u ovoj godini finansirao je liječenje i dijagnostiku za 82 djece, za šta je izdvojeno 3,8 miliona KM.

Ukupno je odobreno 117 zahtjeva budući da su pojedina liječenja produžavana više puta. Primjera radi, za liječenje samo jednog djeteta oboljelog od rijetke bolesti, koje traje u kontinuitetu u posljednje tri godine, do sada je izdvojeno 2,8 miliona KM.

Inače, od 2018. godine, od kada je počeo sa radom Fond solidarnosti, ukupno je odobreno 451 rješenje i to za 293 djece, a troškovi su iznosili više od 10 miliona KM.

Najčešći razlozi za upućivanje u inostranstvo su liječenja djece oboljele od malignih bolesti, rijetkih bolesti, transplantacija, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti oka, srca i drugih oboljenja.

Zahvaljujući Fondu solidarnosti ne samo da je obezbijeđen novac za finansiranje liječenja djece u inostranstvu, već su djeca iz Republike Srpske dobila šansu da se liječe u poznatim svjetskim zdravstvenim ustanovama i da ih liječe eminentni ljekari.

Podsjećamo da Fond solidarnosti u potpunosti snosi troškove liječenja djece kojima je odobreno liječenje u inostranstvu, što podrazumijeva kompletno liječenje, uključujući sve ono što je djetetu neophodno u toku liječenja, poput lijekova i drugo.

Takođe, Fond solidarnosti snosi i troškove smještaja pratioca uz dijete, a po potrebi se obezbjeđuje i stručna pratnja.

Zahtjevi za liječenje djece u inostranstvu mogu se predati u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a potrebne informacije mogu se dobiti i na telefone 051 232 271, 051 249 211 ili 051 249 174.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje, oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu počeo je sa operativnim radom 2018. godine u cilju finansiranja troškova liječenja djece do 18 godina u inostranstvu, onda kada njihovo liječenje nije moguće u Republici Srpskoj niti u ustanovama izvan Srpske sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS ima potpisane ugovore.

– Rad Fonda solidarnosti je u potpunosti transparentan, a od nedavno je dostupna i internet stranica ovog fonda – www.fondsolidarnosti.com. Na internet stranici dostupno je stanje na računima Fonda, te svi izvodi iz banaka, kako bi javnost imala uvid u sve uplate i isplate iz Fonda solidarnosti. Takođe, dostupna je i lista svih odobrenih rješenja, sa nazivima ustanova u koje su djeca upućena, troškovima liječenja i slično – navode iz Fonda, dodajući da se novac Fonda solidarnosti troši isključivo za liječenje djece i ni u jednu drugu namjenu.

0Shares

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.