Mirko Šarović obrazložio šta znače usvojene izmjene Poslovnika i zašto su važne

“Samo se omogućava da ovaj dom radi u svakom trenutku. Niko nikome ne osporava, mislim na poslaničke klubove, njegov udio u skupštinskim komisijama i tijelima”, kazao je Šarović.

On smatra, bez obzira na to što su sada sve zastupljene stranke u Parlamentu BiH dostavile kandidate za komisije, kako je bilo neophodno da se završi ova procedura.

“Ove izmjene služe poboljšanju poslovnika i eliminsanju sličnih situacija u budućnosti. I u ovoj proceduri, dopunjenog poslovnika, predviđeno je da svaka parlamentarna stranka da svoje predstavnike u komisiju i ima dio srazmjerno svojoj jačini u ovom domu. Sve parlamentarne stranke su to učinile i podnijele toj komisiji da će biti na toj osnovi”, rekao je Šarović.
Šarović je zatim objasnio kako će funkcionisati izmjene Poslovnika u slučaju blokada u vezi s popunjavanjem stalnih radnih tijela.

“Ako neko ne da predstavnike, onda bi o tome odlučivao kolegij koji funkcioniše. U slučaju da i kolegij odbije popuniti sastav ovih komisija, onda bi se na privremenoj osnovi popunile komisije od parlamentarnih klubova koji su dali svoje kandidate za komisiju, dok drugi klubovi i stranke ne dostave svoje kandidate, vodeći računa o entitetskoj nacionalnosti i svakoj drugoj zastupljenosti koja se traži u skladu sa zakonom i poslovnikom”, objasnio je Šarović.

Izmjene i dopune Poslovnika Parlamentarne skupštine BiH, kojima bi se, kako su naveli, pojednostavile procedure formiranja stalnih komisija Zastupničkog doma predložio je Klub SDS – PDP.

Za izmjene poslovnika glasalo je 26 zastupnika, uključujući zastupnike SDA.

0Shares

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.